Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 150 € και ως 10 κιλά

ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ISOLOR PU HYBRID AQUA PLUS ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ VECHRO 10L

Κωδικός: 1304001270006

80,00 € 51,00 €

10L 3L 750ml
1-3 εργάσιμες ημέρες παράδοσηςΠΙΣΩ ΣΕ: Επαλειφόμενα


Yδατοδιαλυτό επαλειφόμενο υψηλών στερών υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό με βάση ειδικές ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες (HSH PU-ARC technology). Στεγνώνει και πολυμερίζεται γρήγορα. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από την υγρασία και τα στάσιμα (λιμνάζοντα) νερά ατμοπερατή μεμβράνη που διατηρεί την ελαστικότητά της από -20°C έως +80°C. Καλύπτει πλήρως τριχοειδή και ρωγμές μέχρι 1,5mm. Μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης συστολοδιαστολών. Λόγω της καινοτομικής σύνθεσης του προϊόντος εμποδίζεται η επικάθιση ρύπων και έτσι διατηρείται η λευκότητα σε βάθος χρόνου καθώς και οι θερμοανακλαστικές ιδιότητες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο πάχος με μία στρώση (1,5kg/m²) ελαττώνοντας το εργατικό κόστος.

To ISOLOR HYBRID AQUA plus φέρει πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN-1504-2, ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος έναντι διεισδύσεων, ελέγχου υ-γρασίας και αυξημένης ειδικής αντίστασης που περιορίζει την περιεχόμενη υγρασία.

tick_icon Κορυφαίας ποίότητας
tick_icon Ελαστομερές στεγανωτικό
 
tick_icon Ψυχρό-Ανακλαστικό
 
tick_icon Πιστοποιημένο με σήμανση CE
 
tick_icon Πλήρης κάλυψη σε τριχοειδή και ρωγμές

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει
Εικονογράμματα κινδύνου εκπίπτει
Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει
Δηλώσεις επικινδυνότητας εκπίπτει
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Περιέχει μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2- μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-
όνη(3:1), 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε
το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.
Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο
ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας


Σχετικά προϊόντα
80,00 € 51,00 €

ΜΗΝ ΧΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις τα νέα και τις προσφορές μας

© Copyright 2023 - vrontinos.gr All rights reserved
Running on Wefia